ANASAYFA

TİCARİ ARABULUCULUK

ARABULUCU İRFAN GÜLŞEN

TÜKETİCİ DAVALARINDA ARABULUCULUK

İŞÇİ VE İŞVEREN DAVALARINDA ARABULUCULUK

SİTE YÖNETİM UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK

ARABULUCULUK MEVZUATI

İLETİŞİM

ENGLISH 

 

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK

Arabulucu İrfan Gülşen BODRUM ARABULUCULUK MERKEZİ'nin kurucu ortaklarından olup Arabuluculuk faaliyetlerini BODRUM ARABULUCULUK MERKEZİ'nde sürdürmektedir.

Dava Şartı Ticari Arabuluculukta İstediğim Arabulucuyu Seçebilirmiyim?

TARAFLARIN KENDİ ARABULUCULARINI BELİRLEMESİ İÇİN TEK YAPACAKLARI İŞLEM ARABULUCULUK BELİRLEME TUTANAĞINI BİRLİKTE SEÇTİKLERİ ARABULUCU HUZURUNDA İMZALAMAKTAN İBARETTİR.

Tek tarafın başvurusu üzerine dosyanıza UYAP ARABULUCULUK PORTALI tarafından otomatik olarak sisteme kayıtlı arabuluculardan sıradaki arabulucu atanır.

Ancak taraflar BİRLİKTE listede bulunan bir arabulucu üzerinde anlaşırlar ise; KENDİ ARABULUCULARINI SEÇEBİLİRLER.

Bu anlaşma tarafların anlaştıkları arabulucu huzurunda birlikte yada ayrı ayrı bir 'arabulucu belirleme tutanağı' imzalamaları ile yapılır.

Arabulucu taraflar ve kendisi tarafından imzalanan belirleme tutanağını ilgili arabuluculuk bürosuna teslim ederek bu uyuşmazlığı resmi olarak kendi takibine alabilmektedir.

TİCARİ ARABULUCULUK'ta tarafların gerçekten anlaşmaya niyeti var ise; KENDİ ARABULUCULARINI BELİRLEMELERİ SON DERECE ÖNEMLİDİR. Şöyle ki taraflar;

İlgili ticari uyuşmazlık konusunda tecrübe sahibi olduğunu düşündükleri bir Arabulucuyu belirlemelerini mümkün kılacaktır.

Bodrum Arabuluculuk Bürosunda görev yapan ve Bodrum’da ikamet eden bir Arabulucuyu belirleme imkanına sahip olacaktır. Çünkü şu an için Bodrum dışında ikamet eden bir arabulucunun da - Bodrum Komisyonunu seçmesi durumunda - dosyanıza atanması mümkün bulunmaktadır.

Ticari Arabuluculuk iki aya kadar sürebilen bir süreç olacaktır. Tarafların istedikleri zaman, istedikleri sayıda toplantı yapılabilmesi çok önemlidir.  Başka bir şehirden atanabilecek Arabulucunun bu şartları gerçekleştirebilmesinin daha zor olacağı açıktır.  

'Arabulucu Belirleme Tutanağı' ile kendi arabulucunuzu belirlediğiniz takdirde anlaşma olmaması durumunda; TARAFLARIN SEÇMİŞ OLDUĞU ARABULUCU, BODRUM ARABULUCULUK BÜROSU TARAFINDAN ATANACAĞINDAN Arabuluculuk ücreti de Devlet tarafından Arabulucuya ödenecektir. Taraflar anlaşmama durumunda herhangi bir arabuluculuk ücreti ödemeyeceklerdir.

İşinizi şansa bırakmamanızı, kendi arabulucunuzu birlikte seçmenizi öneririz.

*****

ticari davalarda zorunlu arabuluculuk
HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

TBMM’de 06.12.2018 tarihinde kabul edilen kanunla ve 01.01.2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmek üzere, ticari uyuşmazlıklar için “dava şartı arabuluculuk” şartı getirilmiştir.

Ticari Arabuluculuk arabuluculuk kurumu için en uygun uyuşmazlıklardandır.

06.12.2018 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun'un 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 5/A maddesi şu şekildedir:

Dava şartı olarak arabuluculuk

MADDE 5/A- (1) Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

(2) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren altı hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla iki hafta uzatılabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesinde, hangi uyuşmazlıklarda dava şartı getirildiği belirtilmemiş, atıf yapılmak suretiyle, Kanun’un 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri olan ticari davalarda, arabuluculuk dava şartı olarak belirlenmiştir.

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK İÇİN:

Uyuşmazlığın konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talebine ilişkin olmalıdır.

Uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan ticari davaların konusuna girmelidir.

MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,  yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde,

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2) (Değişik: 28/2/2018-7101/61 md.) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.

Eğer uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK’nın 4. maddesinde sayılan ticari davaların konusuna girmemesine rağmen; uyuşmazlığın konusu 6102 sayılı TTK dışındaki kanunlarda belirtilen ticari davaların konusuna giriyorsa dava şartı arabuluculuk şartı vardır.

DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN Türk Ticaret Kanunu’nun 4. MADDESİNDE BELİRTİLEN TİCARİ DAVALAR NELERDİR?

Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen Mutlak Ticari Davalar dava şartı arabuluculuk kapsamında olup bu uyuşmazlıklar bakımından, 01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir. Aşağıdaki konulardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan,

Türk Medeni Kanunu’nun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969. maddelerinde yer alan,

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun;

Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203,

Rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,

Yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501,

Kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519,

Komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545,

Ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554,

Havale hakkındaki 555 ilâ 560,

Saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde

yer alan hususlardan doğan davalar ticari davadır.

Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davaların istisna olduğu ve ticari dava olarak kabul edilmeyeceği Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir.

Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan Nisbi Ticari Davalar da ticari dava olarak kabul edilmektedir. Bir davanın nisbi ticari dava olabilmesi için;

  Her iki tarafında tacir olması

ve

Uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması gerekir.

Bu şartlar mevcut ise, yukarıda sayılan mutlak ticari davalardan olmasa dahi, uyuşmazlık ticari dava ve dava şartı arabuluculuk kapsamında olup 01.01.2019 ve sonrasında dava açılabilmesi için öncelikle arabulucuya başvuru gereklidir.

DİĞER KANUNLARDA BELİRTİLEN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA GİREN  TİCARİ DAVALAR:

Kooperatifler Kanunu'nda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları (1163 sayılı Kooperatifler Kanunu md. 99),

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 154 vd. maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalar,

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesine göre 'üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar'dan belli miktarı aşanlar,

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesinden kaynaklanan davalar.

YUKARIDAKİ TİCARİ DAVALAR AÇISINDAN ARABULUCULUĞUN DAVA ŞARTI OLMASI İÇİN UYUŞMAZLIĞIN KONUSUNUN;

BİR MİKTAR PARANIN ÖDENMESİ OLAN ALACAK VE TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN OLMASI

ÖN KOŞULDUR.